mercredi 29 avril 2015

NORDIC NEEDLE HARDANGER CONTEST


YYYYYYESSS !!!


Le courriel ci-dessus mit fin à une période d'attente angoissée du verdict : ma création a remporté un premier prix au Concours de Hardanger 2015 de Nordic Needle aux Etats-Unis.
Bien que je ne sois pas le type qui exprime spontanément ses émotions, je ne peux pas garder cette nouvelle pour moi-même plus longtemps.  C'est qu'il n'arrive pas souvent dans la vie de décrocher pareille distinction dans un concours aussi renommé que celui de Nordic Needle.
A parler franc, c'est à mon mari que je dois l'attribution de ce prix.  C'est lui, en effet, l'initiateur de ma participation à ce concours.  C'est lui qui m'a forcé la main à signer le formulaire d'inscription qu'il avait rempli.
Maintenant le verdict tombé, j'en suis fière bien sûr.  Un premier prix au premier coup !  J'y reste bouleversée.
Le livre avec les photos et les diagrammes des hardangers gagnants (Award-Winning Designs in Hardanger Embroidery 2015) doit paraître début juillet, selon Nordic Needle.  Je vous tiens au courant.

The e-mail above ended a period of anxious waiting for the verdict : my design won a first prize at the Nordic Needle Hardanger Contest 2015 (USA).
Although I am not someone who spontaneously expresses her emotions, I can no longer keep this news for myself, I had to share it with you.  Carrying off such a distinction in the so renowned Nordic Needle's Contest doesn't happen every day, does it ?
To be honest, I owe this award to my husband.  Indeed, he was the initiator of my entering this contest and it was he who forced me to sign the enrolment.
Now the verdict has fallen, I'm proud of course.  A first prize at first entry !  I'm thrilled.
The book with photos and diagrams of the award-winning hardanger embroideries (Award-Winning Designs in Hardanger Embroidery 2015) is scheduled to appear early July according to Nordic Needle.  I'll keep you informed.

Bovenstaand e-mailbericht maakte een einde aan een periode van spannend wachten op het verdict : mijn ontwerp heeft een eerste prijs gewonnen in de Nordic Needle Hardanger Contest 2015 (USA).
Hoewel ik niet het type ben dat spontaan uiting geeft aan haar emoties kan ik dit toch niet langer voor mezelf houden.  Het overkomt een mens dan ook niet dikwijls in zijn leven een dergelijke onderscheiding in het gerenommeerde Nordic Needle-concours in de wacht te slepen.
Eerlijkheidshalve moet ik eraan toevoegen dat ik deze bekroning heb te danken aan mijn echtgenoot.  Hij is inderdaad de initiatiefnemer geweest die mijn deelname aan deze wedstrijd heeft ingeleid en me heeft gedwongen het deelnemingsformulier te ondertekenen.
Nu het verdict is gevallen ben ik uiteraard zo fier als een gieter.  Mijn eerste deelname en meteen een eerste prijs !  Ik ben helemaal van streek.
Het boek met foto's en diagrammen van de prijswinnende hardangers (Award-Winning Designs in Hardanger Embroidery 2015) verschijnt naar verluidt begin juli.  Ik hou jullie op de hoogte.

vendredi 24 avril 2015

UN HARDANGER CLASSIQUEVoici l'une des premières broderies hardanger dans la catégorie "plus larges" auxquelles je me suis aventurée jadis.  En effet, elle n'est pas d'aujourd'hui, car le modèle sort d'un ancien livre Burda (n° E514), datant de toute probabilité de 1998 et que j'ai acheté en Belgique à l'époque.  D'ailleurs, il suffit de regarder la broderie pour voir qu'elle a déjà enduré maintes lessives.

This is one of the first greater hardanger embroideries I ventured on at the time.  It is certainly an oldie as it comes from an old Burda book (No. E514), probably dated 1998 and that I brought along from Belgium in those days.  Anyway, a look at the embroidery itself shows it has already endured many washings.

Dit is een van de eerste grotere hardangerborduurwerken waaraan ik me indertijd heb gewaagd.  Het is er eentje uit de oude doos, want het model komt uit Burda nr. E514, die ik nog in België heb gekocht, hoogstwaarschijnlijk in 1998.  Het is aan het borduurwerk zelf trouwens te zien dat het al menige keren de was heeft doorstaan.J'ai choisi ce modèle à l'époque pour sa richesse de remplissages, dont chancun représentait pour moi un autre défi.  Vous comprendrez ma fierté une fois la broderie tout à fait finie.  Je me demande d'ailleurs pourquoi cet élégant hardanger traditionnel n'a pas eu sa place dans mon blog plus tôt.  Mais voilà ce qui est fait par la présente.

I decided upon this model at the time because of its rich variety of fillings, each one of them representing a new challenge for me.  You do understand my pride when the embroidery was finished at last, dont' you ?  Anyway, it's a mystery to me why this traditional and quite elegant hardanger embroidery didn't have its place earlier on my blog.  Let this shortcoming herewith be rectified.

Ik heb het model toen gekozen om zijn rijke variëteit aan vullingen, waarvan elk een nieuwe uitdaging voor mij betekende.  U begrijpt dan ook mijn fierheid toen het helemaal af was.  Het blijft me een raadsel waarom deze traditionele hardanger niet eerder aan bod is gekomen op mijn blog.  Maar daar wordt bij deze dus aan verholpen.
La toile de ce hardanger, de forme ovale, est entièrement travaillé.  Il contient, outre son bord ajouré, des zones avec des barrettes et des motifs classiques de hardanger pourvus d'une riche variété de remplissages.  De plus, ce modèle est constitué de façon particulièrement symétrique, correspondant ainsi entièrement à la tradition du hardanger.

This oval hardanger is entirely worked.  It contains, in addition to its openwork border, plenty of openwork areas with bars and classical hardanger motifs provided  with a rich variety of fillings.  Furthermore, this model is designed in a particularly symmetrical way, thus meeting all traditional hardanger requirements.

Dit ovaal hardangermodel is volledig bewerkt.  Het bevat, benevens een volledig opengewerkte boord, tal van andere open gedeelten met spijltjes en klassieke hardangermotieven voorzien van een rijke variëteit aan vullingen.  Bovendien is het, zoals het een traditionele hardanger betaamt, bijzonder symmetrisch opgebouwd.Le hardanger, en tant que technique de broderie, étant vraiment en vogue en France seulement depuis une bonne dizaine d'années, la toile et le fil appropriés n'étaient pas encore disponibles dans les années quatre-ving-dix.  Aussi bien la toile Bellana que le DMC Perlé n° 12 se révélaient, tout au mons dans le Midi, totalement introuvables.  C'est pourquoi mon hardanger a été brodé sur de la Lugana de 10 fils.  Pour la broderie au passé plat j'ai utilisé du DMC Perlé n° 8 Coton à Tricoter, tandis que les barrettes et les remplissages ont été effectués avec du DMC Mouliné 6 brins (art. 117), dont j'ai pris deux brins ensemble.
Mon hardanger, sorti du Burda E514, mesure 77 sur 42 cm.

As the hardanger embroidery technique really came into fashion in France only about a decade ago, appropriate fabric and thread weren't yet available in the 1990s.  Bellana as well as DMC Perlé No. 12 could not be found, at least not in the South.  That's why my hardanger has been embroidered on 25 count Lugana.  Satin stitches have been executed with knitting and crochet thread : DMC Perlé No. 8 Coton à Tricoter, and for bars and fillings I used DMC Mouliné Six Strand Embroidery Floss (art. 117), two strands taken together.
My hardanger, out of the Burda E514, measures 77 by 42 cm.

Vermits hardanger als borduurtechniek pas een tiental jaren geleden echt in de mode is gekomen in Frankrijk, waren de geschikte stof en garen er in de negentiger jaren nog niet voorhanden.  Zowel Bellana als DMC Perlé nr. 12 bleken toen, althans in het zuiden, volstrekt onvindbaar.  Daarom is mijn hardanger op 10 draads Lugana geborduurd.  Voor de platsteken heb ik haak- en breigaren gebruikt : DMC Perlé nr. 8 Coton à Tricoter, en de spijltjes en vullingen zijn uitgevoerd met 6 draads splijtgaren : DMC Mouliné (art. 117), waarvan ik twee draadjes samen heb genomen.
Deze hardanger uit Burda E 514 meet 77 op 42 cm.Sous le titre Hardanger de Mes Galeries de Photos vous trouverez encore d'autres images de cette broderie.

By clicking on the title Hardanger of My Photo Galleries you will find some more pictures of this embroidery.

Onder de rubriek Hardanger van Mes Galeries de Photos zijn nog meer foto's van dit borduurwerk te zien.

_____________________________________

Annie F., une de mes amies, a exécuté récemment le même modèle, mais sur de la toile Bellana de 8 fils et brodé avec du DMC Perlé 5 et 8.  Cliquez ici pour entrer dans sa galerie de photos.

Annie F., a friend of mine, has recently embroidered the same model, but on 20 count Bellana and with DMC Perlé 5 and 8.  Click here to enter into her photo gallery.

Annie F., een van mijn borduurvriendinnen, heeft recentelijk hetzelfde model uitgevoerd, maar op 8 draads Bellana en geborduurd met DMC Perlé 5 en 8.  Klik hier om een kijkjte te nemen in haar fotogalerij.

______________________________________

Annie M. a de sa part enrichi sa galerie d'une superbe écharpe, tricotée à la perfection.  Cliquez ici pour jeter un coup d'oeil.

Annie M. fot her part has enriched her gallery with a beautiful scarf, knitted to perfection.  Click here to take a look.

En Annie M. heeft intussen haar galerij aangevuld met een prachtig gebreid sjaaltje.  Klik hier om de foto's te bekijken.

vendredi 10 avril 2015

3 CHÂLES - 3 SHAWLS - 3 SJAALS

The Elder Tree
Leaves
Gris Argenté

Bien que l'hiver soit derrière nous et que les températures commencent à grimper, j'aimerais quand même vous présenter trois châles que j'ai tricotés au cours de la saison dernière.  En effet, un châle, ça sert toujours, car même en été on aura toujours une soirée un peu frisquette.
Ces châles ont en commun qu'ils sont tous les trois en dentelle.  Au demeurant, ils contiennent le même thème : le motif de la feuille.

Although winter is behind us and temperature begins to rise again I still would like to present three shawls I knitted during last season.  A shawl alsways comes in handy, doesn't it ?  Even in summer we may have a chilly evening.
These shawls have in common that they are all three lace knitting.  Moveover, they contain the same theme : the leaf motif.

Hoewel we de winter stilaan achter de rug hebben en het weer warmer begint te worden zou ik toch nog een drietal sjaals willen voorstellen die ik gedurende het voorbije seizoen heb gebreid.  Zo'n sjaal komt immers altijd van pas, want ook in de zomer krijgen we wel eens een frisse avond.
Deze sjaals hebben gemeen dat ze alle drie uit kantbreiwerk bestaan.  Bovendien bevatten ze hetzelfde gemeenschappelijk thema, namelijk het bladmotief.


LEAVES


Ce châle excelle par la beauté de la laine et de la couleur.  En outre, c'est un délice pour le porter.  Leaves (Feuilles) possède de nombreuses qualités.  Seulement, et fort malheureusement, il a tendance à pelucher.  Une mauvaise surprise pour cette superbe laine qui, en plus, n'était pas bon marché.  Dommage !  Ce qui ne m'empêche pas, cependant, de le porter régulièrement.
Le modèle, créé par Karen Strauss, se trouve sur le site Ravelry sous le nom de Bella Botanica Shawl.
J'ai tricoté mon Leaves avec 750 mètres (817 yards) de BC Garn Silkbloom Extra Fino, couleur Anthracite, et avec des aiguilles 3.5 mm (US 4).This shawl excels by the beauty of its yarn and colour.  In addition, it is a real delight to wear it.  Leaves has many virtues, but (unfortunately !) it tends to pill.  A nasty surprise for this superb and rather pricey yarn.  Which still doesn't prevent me to wear it regularly.
The model, created by Karen Strauss, can be found on the Ravelry website under the name of Bella Botanica Shawl.
I knitted my Leaves with 750 metres (817 yards) of BC Garn Silkbloom Extra Fino, colour Anthracite, and with needles 3.5 mm (US 4).Deze sjaal munt uit door de pracht van de wol en zijn kleur.  Hij is bovendien heerlijk om dragen.  Leaves bezit veel goede eigenschappen, maar heeft (helaas !) de neiging om te pluizen.  Een tegenvaller voor deze prachtige en ook dure wol.  Toch laat ik niet na hem regelmatig te dragen.
Het model, van de hand van Karen Strauss, is te vinden op de breiwebsite Ravelry onder de naam Bella Botanica Shawl.
Ik heb mijn Leaves gebreid met 750 meter BC Garn Silkbloom Extra Fino, kleur Anthracite en naalden 3.5 mm (US 4).


GRIS ARGENTE


Pour tricoter mon Gris Argenté il m'a fallu 800 mètres (877 yards) de Eucalypt, couleur Plume de Pigeon, teint main, de chez Chat Pelote et Cie : un cadeau de mon amie C. qui a fait mouche.
Le tricot d'essai avec les aiguilles 3.5 ou 4 s'étant révélé trop lâche, j'ai décidé de tricoter mon châle avec des n° 3.
Le modèle a été conçu par une certaine Sue Berg et se trouve sur Ravelry sous le nom de Enzian.  C'était du tricot facile et agréable, et j'adore le résultat.  Un de mes préférés !  Encore merci, C. !!To knit my Gris Argenté (Silvery Grey) I needed 800 metres (877 yards) of Eucalypt, colour Plume de Pigeon (Pigeon's Feather), hand-dyed by Chat Pelote et Cie, which was a well chosen gift from my friend C.
Since the result of a test knit with 3.5 or 4 needles turned out too loose I used needles No. 3 to knit this shawl.
The model of Gris Argenté has been created by a certain Sue Berg and is on Ravelry under the name of Enzian.  It was easy and pleasant knitting and I love the result.  One of my favourites !  Thanks again, C. !!Voor mijn Gris Argenté (Zilvergrijs) heb ik 800 meter Eucalypt gebruikt, kleur Plume de Pigeon (Duivenveder), handgekleurd door Chat Pelote et Cie : een welgekozen geschenk van mijn vriendin C.
Met naalden 3.5 of 4 leek de proefbrei me te los, waardoor ik uiteindelijk voor naalden nr. 3 heb gekozen om deze sjaal te breien.
Het model werd ontworpen door een zekere Sue Berg en is op Ravelry te vinden onder de naam Enzian.  Het was makkelijk en aangenaam breien en het resultaat vind ik prachtig.  Een van mijn lievelingssjaals !  Nogmaals bedankt, C. !!
THE ELDER TREE


Si jamais vous voulez tricoter quelque chose de joli avec une de ces laines à chaussettes colorées, ou vous souhaitez offrir un joli cadeau, n'hésitez pas à vous mettre à ce châle.  The Elder Tree Shawl (Le Sureau) il s'appelle sur Ravelry et c'est Sylvia Bo Bilvia qui a créé le modèle.  Un patron facile à suivre qui offre un tricot distrayant.
De plus, il se laisse adapter facilement : agrandir ou réduire, tout à votre guise.  Le modèle tricoté avec une pelote de ma laine à chaussettes préférée se révélant trop petit à mon goût, j'ai ajouté un bord dans une couleur différente.  Et le résultat me plaît.
Pour ma version du The Elder Tree il m'a fallu 420 mètres (460 yards) de Regia Extra Twist Merino Color et j'ai tricoté le bord avec une demi-pelote de Baby Blatt, couleur Perle, de Anny Blatt.  Le tout étant réalisé avec des aiguilles de 3.5 mm (US 4).I you ever want to knit something beautiful with one of those colourful sock yarns, or you have to offer a nice gift to someone, then remember this shawl.  It's called The Elder Tree Shawl on Ravelry and the model has been designed by Sylvia Bo Bilvia.  An easy pattern, thus offering relaxing no-brain knitting.
Besides, it can be easily adapted : enlarge or reduce, as you like it.  Since the model knitted with one skein of my favourite sock yarn turned out a bit too small to my taste, I added an edge in a different colour.  Isn't it lovely ?
For my version of The Elder Tree I needed 420 metres (460 yards) of Regia Extra Twist Merino Color and I knitted the edge with half a skein of Baby Blatt, colour Perle, of Anny Blatt.  I used 3.5 (US 4) needles.Mocht je ooit iets moois willen breien in een van die vele kleurige sokkenwollen, of wens je iemand een leuk cadeau te doen, dan is dit sjaaltje een aanrader.  The Elder Tree Shawl heet hij op Ravelry en het model is van Sylvia Bo Bilvia.  Het patroon is gemakkelijk te volgen en biedt dus ontspannend breiwerk.
Je kan hem bovendien makkelijk groter of kleiner maken, net zoals het je belieft.  Vermits het model gebreid met een bol van mijn favoriete sokkenwol me toch wat klein leek uit te vallen heb ik er maar een boord aan gebreid in een ander kleurtje.  En het geheel bevalt me.
Voor mijn versie van The Elder Tree (De Vlierboom) heb ik 420 meter Regia Extra Twist Merino Color gebruikt en de boord is gebreid met een halve bol Baby Blatt, kleur Perle, van Anny Blatt.  Alles met naalden 3.5 mm (US 4).


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...