vendredi 21 mars 2014

RETICELLO - Stella


RETICELLO - Giuliana Buonpadre


J'ai sorti le modèle de ce reticello du STELLE E BORDURE A RETICELLO, le 8ème livre de la créatrice italienne Giuliana Buonpadre.  Cet album contient plusieurs modèles de broderie en reticello, tous clairement expliqués en trois langues (italien, français et anglais) et illustrés de nombreux plans et photos.
En feuilletant ce livre, une envie irrésistible me pris à me mettre aussitôt au travail.  Je portai mon choix sur la Stella 9 (Etoile n° 9).  L'ouvrage s'avérait un bon exercice en reticello et une excellente préparation au Sampler di Irma, que j'ai brodé plus tard, mais qui a déjà été traité dans des articles antérieurs.


I embroidered this reticello from a pattern in STELLE E BORDURE A RETICELLO, the eighth book by the Italian designer Giuliana Buonpadre.  The album contains a choice of reticello embroidery creations, all of them clearly explained in three languages (Italian, French and English) and illustrated with numerous photographs and diagrams.
When leafing through the book I felt an irresistible urge to embroider one of those patterns rightaway.  I chose Stella 9 (Star No 9).  It immediately turned out to be a sound exercise in reticello and an excellent preparation to the Sampler di Irma I embroidered later on, but that already has been posted previously.Het model van deze reticello komt uit STELLE E BORDURE A RETICELLO, het achtste boek van de Italiaanse ontwerpster Giuliana Buonpadre.  Dit werk bevat meerdere creaties van reticelloborduurwerk, alle duidelijk uitgelegd in drie talen (Italiaans, Frans en Engels) en geïllustreerd met talrijke foto's en tekeningen.
Bij het doorbladeren van dit boek voelde ik een onweerstaanbare drang om er onmiddellijk een ontwerp uit te borduren.  Ik koos voor Stella 9 (Ster nr. 9).  Het werd meteen een degelijke oefening in reticello en een uitstekende voorbereiding op de Sampler di Irma die ik later heb geborduurd, maar in vorige artikels al aan bod heb laten komen.Stella 9 est composée de 16 petites fenêtres qui forment un carré dans lequel figurent 3 motifs de reticello différents : 8 petites cloches créant, ensemble, la forme d'une étoile (stella) dont les angles sont remplis d'épis ouverts avec picots et dont le centre est constitué de calices posés sur deux arcs avec picots.
Le contour extérieur du carré est enjolivé de petits motifs en style punto antico : passé plat, double point avant et point de poste.
Stella 9 consists of 16 small windows forming a square in which 3 different reticello designs are incorporated : 8 little bells that in overview adopt a star shape (stella) whose corners has been filled up with open ears of corn with picots and whose centre is made up of chalices placed on two arches with picots.
The perimeter of the square is embellished on the outside with motifs in punto antico fashion : satin stitch, cable stitch and bullion stitch.
Stella 9 bestaat ui 16 vakjes die een vierkant vormen en waarin 3 verschillende reticellomotieven zijn verwerkt : 8 klokjes die, als geheel beschouwd, een stervorm (stella) aannemen waarvan de hoeken zijn opgevuld met open korenaren met picots en waarvan het centrum is samengesteld uit kelkjes geplaatst op twee bogen met picots.
Rondom de buitenkant van het vierkant zijn verfraaiingen aangebracht in punto antico-stijl : platsteek, dubbele stiksteek en bouillonsteek.
J'ai brodé ma Stella 9 sur du lin 14 fils, avec du Fiorentino 8 et 12, couleur 47.  En regardant mon ouvrage fini avec un peu de recul, je constate que je suis encore loin de la perfection.  Mais ce n'est qu'en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas ?
I embroidered my Stella 9 on 32 count linen, with Fiorentino Nos 8 and 12, colour 47.  When I look at my finished reticello piece now, it becomes clear that I am still far from perfection.  But only practice makes perfect, doesn't it ?
Mijn Stella 9 is geborduurd op 14 draads linnen, met Fiorentino nrs. 8 en 12, kleur 47.  Bij het bekijken van mijn uitvoering van dit model wordt het me duidelijk dat ik de perfectie nog lang niet heb bereikt.  Maar oefening baart kunst, nietwaar ?
Du tel reticello, c'est de la broderie satisfaisante, car il se prête à de nombreuses applications : à un chemin de table, des coussins, sur du linge de maison, des sacs, etc.  Moi-même, j'ai incorporé une photo de ma Stella 9 dans une carte de voeux de nouvel an, dont vous trouverez une illustration dans le tout premier article de mon blog.
Such reticello is grateful emboidery for it opens numerous applications.  It can be used on a table runner, cushions, home linen, handbags, etc.  I myself have incorporated a photo of my Stella 9 in a greeting card.  You can find an illustration of it in the very first article of my blog.
Dergelijke reticello is dankbaar borduurwerk, want het opent talloze toepassingsmogelijkheden.  Het is bruikbaar op een tafelloper, kussens, huishoudlinnen, handtassen, enz.  Ikzelf heb mijn Stella 9 in een nieuwjaarskaart verwerkt, waarvan een illustratie is te vinden in het allereerste artikel van mijn blog.
vendredi 7 mars 2014

HARDANGER - Mamen


HARDANGER - Mamen


Pour changer un peu des châles d'hiver et lançant en même temps un clin d'oeil encourageant au printemps, j'ai ressorti ma broderie : une pochette brodée de hardanger.
Le modèle a été conçu par Mamen, une créatrice espagnole qui se consacre exclusivement au hardanger.  J'ai acheté le patron directement sur le site de la créatrice : http://www.hardangercarpacar.es/.  Elle a un blog aussi, sur lequel elle présente ses nouvelles créations et quelques tutoriels : http://hardangercarpacar.blogspot.fr/.  Broder les patrons de Mamen est un réel plaisir : ils sont toujours très clairs, bien détaillés et complets, avec des photos explicatives.
For a change from the winter shawls and giving an encouraging wink to springtime I dug up my embroidery and decided on this hardanger envelope pocket.
The model has been created by Mamen, a Spanish designer who applies herself exclusively to hardanger.  I ordered the pattern directly on the designer's website :  http://www.hardangercarpacar.es/.  She also has a blog, on which her new designs and some tutorials are presented :  http://hardangercarpacar.blogspot.fr/.  Embroidering Mamen's patterns is a real pleasure : they always are all clear, very detailed and complete with explanatory pictures.
Ter afwisseling van de wintersjaals en met een uitnodigend knipoogje naar de lente laat ik het borduurwerk weer aan bod komen met dit etui in hardanger.
Het model is een creatie van Mamen, een Spaanse ontwerpster die zich uitsluitend op hardanger toelegt.  Het patroon heb ik gekocht op de website van de ontwerpster zelf :  http://www.hardangercarpacar.es/.  Ze heeft ook een blog, waarop ze haar nieuwe creaties en enkele korte handleidingen voorstelt :  http://hardangercarpacar.blogspot.fr/.  Het is aangenaam borduren met patronen van Mamen : ze zijn altijd duidelijk en zeer uitgebreid, met verklarende foto's.
Paloma -c'est le nom de ce modèle- est une pochette élégante, à laquelle j'ai ajouté des petites perles et de la véritable dentelle : histoire de la rendre encore plus délicate.  Ces petites perles, achetés un jour à une foire à la brocante, étaient exactement dont j'avais besoin pour le finissage de cette pochette.  J'ai remplacé le galon, prévu dans le modèle pour border le rabat, par de la véritable dentelle aux fuseaux, fabriquée par ma grand-mère il y a quelque soixante ans.  Voilà ma pochette Paloma bien personnalisée.
Paloma -that's how this model is called- is an elegant envelope pocket, to which I added some little pearls and a ribbon of bobbin lace for some more refinement.  These little pearls, once bought at a flea market, were exactly what I needed to finish off this envelope pocket.  The model was presented with a braid to border the flap, but I replaced this by real bobbin lace made by my grandmother some sixty years ago.  A nice way to make it my personal Paloma, isn't it ?
Paloma -zo heet dit model- is een sierlijk etui, waar ik pareltjes en echte kant heb aan toegevoegd voor nog wat meer verfijning.  De pareltjes, ooit gekocht op een rommelmarkt, waren precies wat ik nodig had om dit etui af te werken.  Het galon dat in het patroon was voorzien als boord van de flap heb ik vervangen door echte kloskant die mijn grootmoeder heeft vervaardigd, zo'n zestig jaar geleden.  Zo is dit model mijn persoonlijke Paloma geworden.
Le rabat est ouvré de broderie hardanger et il contient un motif central qui donne à l'ensemble l'aspect de dentelle par ses détails fins et ajourés, comme la croix de Malte, les araignées et ces petits arcs ornés de points de feston.  C'est dans le but d'accentuer encore l'apparence de dentelle que j'ai remplacé le galon par de la véritable dentelle pour border le rabat.  Du reste, la couleur de la dentelle ajoutée se marie très bien avec la toile ivoire.
La figure centrale sur le rabat est entourée de trois motifs identiques contenant des barrettes et des picots.  L'espace entre les motifs est remplie de passé plat, de points carrés, de points d'oeillet, de points de Smyrne et de rangées au double point de piqûre en diagonale.
The flap is decorated with hardanger embroidery.  Its central motif contains fine openwork details as the Maltese cross, the spiderwebs and those single buttonhole stitch bars, lending a lacy aspect to the whole.  In order to stress that lacey appearance I replaced the braid by bobbin lace to set off the flap.  Besides, the colour of the added lace matches very well with the ivory fabric.
The central figure on the flap is surrounded with three identical patterns that contain bars and picots.  The space between has been filled with satin stitches, square stitches, eyelets, Smyrna crosses and reversed faggot stitches.
De flap van het etui is uitgevoerd in hardangerborduurwerk en bevat een centraal motief dat aan het geheel het aspect van kantwerk verleent door zijn fijne details in ajour, zoals het maltezerkruis, de spinnetjes en de boogjes die bewerkt zijn met festonsteken.  Het is precies om dit idee van delicaat kantwerk nog te beklemtonen dat ik het galon heb vervangen door echte kloskant om de flap te boorden.  Bovendien komt de kleur van het toegevoegde kantwerk bijzonder goed overeen met de ivoorkleurige stof.
De centrale figuur op de flap is omgeven met drie identieke motieven die spijltjes en picots bevatten.  De ruimte tussenin is opgevuld met platsteken, hokjessteken, madeirasterren, smyrnakruissteken en lijnen in dubbele diagonale stiksteek.
La poche est décorée de deux fleurs avec, au milieu, un petit coeur et des petites fleurs, effectués au point de croix et passé plat.
Comme doublure, au lieu de feutre, j'ai choisi un tissu en coton dont la couleur se marie bien avec les nuances légères des fils et de la dentelle aux fuseaux.
The pocket has been decorated with two flower motifs with, in the middle, a smaller motif with a heart and flowers in cross stitch and satin stitch.
Instead of felt for the lining I chose a cotton cloth whose colour goes well together with the light shades of the threads and the bobbin lace.
De buidel van dit etui bevat twee bloemmotieven met tussenin een kleiner motief met hartje en bloemetjes, uitgevoerd in kruissteek en platsteek.
Als voering heb ik, in plaats van vilt, een katoenen stof gekozen die goed past bij de lichte kleuraccenten van het gebruikte garen en de kloskant.
J'ai brodé ma pochette Paloma sur un morceau de Belfast Ivory 12 fils/cm de 20 cm sur 50 cm et cela m'a demandé 17 heures de travail.
Adorant les aiguilles et les fils fins j'ai choisi : Anchor Fiorentino n° 8 couleurs nos. 1 et 388, Anchor Fiorentino n° 12 couleur n° 1, DMC Perlé n° 12 couleur n° 3042 et Needle Necessities Perlé n° 8 couleur n° 8119 pour les fleurs du bas de la poche, et des aiguilles à bout rond nos. 26 et 28.  Je me suis servi du Needle Necessities Perlé parcimonieusement, car ce subtil fil teint main n'est plus fabriqué.

 I embroidered my Paloma envelope pocket on a piece of 30 count Belfast Ivory linen of 20 cm by 50 cm.  It took me 17 hours of work.
As I like fine threads and needles I chose : Anchor Fiorentino no 8 colours nos. 1 and 388, Anchor Fiorentino no 12 colour no 1, DMC Perlé no 12 colour 3042 and Needle Necessities Perlé no 8 colour no 8119 for the flowers on the bottom of the pocket, and tapestry needles nos 26 and 28.  I applied the Needle Necessities Perlé sparingly because the production of this subtile hand-dyed thread is discontinued.

Mijn Paloma is geborduurd op een stuk 12 draads linnen Belfast Ivory van 20 cm op 50 cm.  Ik heb er 17 uren aan gewerkt.
Ik hou van fijn garen en fijne naalden en voor dit etui gebruikte ik : Anchor Fiorentino nr. 8 kleuren nrs. 1 en 388, Anchor Fiorentino nr. 12 kleur nr. 1, DMC Perlé nr. 12 kleur nr. 3042 en Needle Necessities Perlé nr. 8 kleur nr. 8119 voor de bloemmotieven op de buidel, en naalden met ronde punt nrs. 26 en 28.  Needle Necessities Perlé heb ik uiters spaarzaam gebruikt, vermits de productie van dit subtiel handgetinte garen is stopgezet.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...