vendredi 3 mars 2017

RETICELLO CARRE / SQUAREAprès un hiver entier de fervent tricotage, je commençais à tourner des regards désireux vers mon aiguille à broder.  Le résultat est un carré en reticello, inspiré par le livre Il Reticello Quaderno 3 de Giuliana Buonpadre, dont je viens de recevoir la toute nouvelle édition.  Raisons suffisantes pour vous présenter ma petite broderie et la dernière publication de Giuliana.

After a whole winter of fervent knitting my embroidery needle started to call me.  The result is a reticello square inspired by Giuliana Buonpadre's book Il Reticello Quaderno 3, of which I just received the new edition.  Sufficient reason to introduce you to my reticello square and Giuliana's latest publication.

Na een hele winter ijverig breiwerk keek ik weer verlangend uit naar mijn borduurnaald.  Het werd een vierkantje reticello, geïnspireerd op het boek Il Reticello Quaderno 3 van Giuliana Buonpadre, waarvan ik zopas de vernieuwde uitgave heb ontvangen.  Reden genoeg dus om jullie even kennis te laten maken met mijn reticellovierkantje en Giuliana's laatste editie.Mon premier ouvrage de broderie de 2017 est donc un petit carré en reticello, brodé avec des clochettes et des épis ouverts, le tout encadré de petits arcs exécutés au point de feston.So, my first embroidery of 2017 is a small reticello square, embroidered with little bells and open ears of corn, the whole framed with small arches in buttonhole stitch.Mijn eerste borduurwerk van 2017 werd dus een reticellovierkantje, geborduurd met klokjes en open aren, en het geheel omkaderd met boogjes in festonsteek.Giuliana Buonpadre a donné un nouveau look à son livre Il Reticello Quaderno 3.  Cette édition flambant neuve et revisée a été enrichie de plusieurs points de base et de quelques nouvelles créations, rehaussant encore le niveau de ce livre.  Un manuel de broderie qu'on aime avoir toujours sous la main.Giuliana Buonpadre gave a new look to her book Il Reticello Quaderno 3.  This brand new and revised edition has been enlarged with several basic stitches and some new patterns, all contributing to bring the book yet to a higher level.  An embroidery manual you always want near your working table.Giuliana Buonpadre heeft haar boek Il Reticello Quaderno 3 in een nieuw kleedje gestoken.  Deze gloednieuwe en herwerkte uitgave is verrijkt met enkele basissteken en een paar nieuwe patronen, wat dit herziene deel tot een nog betere handleiding maakt.  Een boek dat je steeds bij de hand wil hebben.L'édition revisée de Il Reticello Quaderno 3, en vente via le site Internet de Giuliana Buonpadre, sera également disponible au salon Manidoro, qui aura lieu du 31 mars au 2 avril prochains à Bellaria (It.).The revised edition of Il Reticello Quaderno 3 can be purchased via Giuliana Buonpadre's website and will also be available at the Manidoro Needlework Fair which takes place from next March 31 to April 2 in Bellaria (It.).Deze herziene uitgave van Il Reticello Quaderno 3 kan worden bekomen via de website van Giuliana Buonpadre en zal eveneens beschikbaar zijn op het salon Manidoro, dat doorgaat van 31 maart tot 2 april eerstkomend in Bellaria (It.).


dimanche 19 février 2017

ROSE MAIDENAfin de lui offrir réciproquement un joli cadeau d'anniversaire, je m'étais engagée à tricoter une écharpe pour mon amie Annie, sachant qu'elle préfère les écharpes aux châles.
Après beaucoup d'hésitation, de consultation et d'indécision -c'est important quand-même- elle a porté son choix sur le modèle, la couleur et la laine.
Chose promise, chose due.  Allez, Yolande, à tes aiguilles !
Finalement, le cadeau n'a atteint son destinataire que bien après la date d'anniversaire, le modèle s'étant révélé beaucoup plus compliqué à tricoter que prévu.  Cependant, le plaisir d'offrir n'en était pas moins.In order to offer a nice mutual birthday gift I commited myself to knit a scarf for my friend Annie, knowing she prefers stolas above shawls.
After much hesitation, consultation and indecision -very important decision indeed- she chose model, colour and yarn.  Promise is debt.  Sharpen your needles, Yolande...  Go !
Eventually, the gift reached its destination only long after the birthday, the model having turned out a lot more complicated than expected.  However, the pleasure in offering was no less.Bij wijze van wederzijds verjaardagscadeau had ik beloofd een stola te breien voor mijn vriendin Annie, wetend dat zij stola's boven driehoekige sjaals verkiest.
Na heel wat aarzeling, overleg en besluiteloosheid -het blijft een belangrijke beslissing- had ze uiteindelijk haar keuze laten vallen op model, kleur en breigaren.
Belofte maakt schuld.  Hop, Yolande...  Aan 't werk !
Uiteindelijk bereikte mijn geschenk zijn bestemmeling pas ruimschoots na de verjaardag, vermits het patroon heel wat ingewikkelder bleek dan verwacht.  Niettemin, het genoegen om de stola te offreren was er niet minder om.Le modèle du Rose Maiden, créé par Leesy -Elise Cohen de son vrai nom-, est du type tricot dentelle, composé de points de tricot d'origine estonienne et shetlandaise.  Le patron est en vente sur Ravelry.
Vous pouvez rencontrer Elise Cohen sur son blog (http://leesyknits.blogspot.fr/) ou sur Facebook (https://www.facebook.com/elise.cohen.9).The Rose Maiden model, designed by Leesy -Elise Cohen of her real name-, is lace knitting, composed of Estonian and Shetland stitch patterns.  The pattern is for sale on Ravelry.
Meet Elise Cohen on her blog (http://leesyknits.blogspot.fr/) or on Facebook (https://www.facebook.com/elise.cohen.9).Het model van de Rose Maiden, ontworpen door Leesy -Elise Cohen met haar echte naam-, is van het type kantbreiwerk, samengesteld uit breisteken van Estlandse en Shetlandse origine.  Het patroon is te koop op Ravelry.
Je kan kennis maken met Elise Cohen op haar blog (http://leesyknits.blogspot.fr/) of op Facebook (https://www.facebook.com/elise.cohen.9).Après concertation nous avons décidé, Annie et moi, d'appliquer quelques modifications au modèle du Rose Maiden.  Ainsi, le centre devait être exécuté en jersey avec un bord en point mousse.  Manifestement, nous avons eu raison, car cela fait bien ressortir le motif "rose trellis" du bord en point mousse, et ça met bien en valeur le cadre en "rosehip".After careful consideration Annie and I agreed to introduce some alterations to the Rose Maiden model.  So, the centre should be executed in stockinette with a garter border all around.  Obviously, we were right : the rose trellis pattern jumps out of the garter stitch border, and the rosehip section shows off nicely.Na overleg hebben Annie en ik besloten om wat verandering aan te brengen aan het patroon van Rose Maiden.  Het centrum zou uitgevoerd worden in jersey met een boord in ribbelsteek.  We hadden blijkbaar geen ongelijk, want dit laat het "rose tellis" motief duidelijk naar voren komen, en benadrukt het "rosehip" kader.Dans ce cas-ci j'ai trouvé sage de mettre en place des lignes de sauvetage.  Histoire de sécurité !  En effet, si le motif de "rosehip" (3 mailles en 1, puis 1 maille de 3) n'est pas insurmontablement compliqué, il s'avère bien traître, car laisser glisser une seule maille signifie la catastrophe !  Les lignes de sauvetage évitent de se voir obligée de défaire un demi-mètre ou plus de tricot en cas d'accident.This time I thought it wise to use lifelines.  For security reasons !  Indeed, if the 3 in 1 and 1 in 3 of the rosehip is not of an insurmountable difficulty, it remains very very tricky, for loosing one single stitch means disaster !  Lifelines avoid to see oneself compelled to tink half a metre or more of knitting in case of an accident.In dit geval heb ik het verstandig gevonden om levenslijnen in te lassen.  Om veiligheidsredenen !  Inderdaad, hoewel de 3 in 1 en de 1 in 3 van de "rosehip" geen onoverkomelijke moeilijkheid is, blijft het enorm verraderlijk.  Laat één enkele steek vallen en je staat voor een ramp !  Levenslijnen verhinderen dat je een halve meter of meer breiwerk moet uittrekken in geval van een ongelukje.Je me suis servie de la façon russe (Russian grafting) pour joindre les 2 parties de l'écharpe.  C'est plus facile à faire que le Kitchener et le résultat après blocage se révèle superbe.I used Russian grafting to join the 2 parts of the stola.  It's easier to do than Kitchener and the result after blocking looks fabulous.Om de 2 delen van de stola aaneen te breien heb ik de techniek van "Russian grafting" gebruikt.  Het is makkelijker dan Kitchener en geeft bovendien een schitterend resultaat na het blokken.Annie avait choisi Lang Yarns Merino 400 Lace Red comme laine pour son Rose Maiden.  Ayant prévu 6 pelotes (= 1195,8 m = 1307.7 yards = 150 g), je constate que la sixième pelote est à peine entamée, car Annie préférait 9 répétitions au lieu des 10 que j'avais prévues, évitant ainsi une écharpe excessivement longue.  J'ai tricoté avec des aiguilles 3.5 (US 4).  Dimensions de l'écharpe après blocage : 180 x 70 cm.As yarn for her Rose Maiden Annie had chosen Lang Yarns Merino 400 Lace Red.  Having planned 6 skeins (=1195,8 m = 1307.7 yards = 150 gr) I had quite a lot left of the sixth skein because, where I wanted to go to 10, Annie prefered only 9 repeats, not wanting the stole excessively long.  I used 3.5 needles (US 4) for knitting the Rose Maiden.  Dimensions of the stole after blocking : 180 x 70 cm.Als breigaren had Annie Lang Yarns Merino 400 Lace Red gekozen.  Van de 6 voorziene strengen (= 1195,8 m = 1307.7 yards = 150 g) bleef nog bijna een volle streng over, want Annie liet me slechts 9 herhalingen breien in plaats van de 10 die ik had voorzien, om te vermijden dat de stola te lang zou worden.  Om de Rose Maiden te breien heb ik 3.5 mm (US 4) pennen gebruikt.  Afmetingen na het blokken : 180 x 70 cm.Le modèle du Rose Maiden n'est pas du tricot facile.  Il demande le maximum d'attention, mais le résultat est tellement joli que cela vaut largement l'effort.The Rose Maiden model is not easy knitting.  It claims all your attention, but the result is so pretty that it's worth the effort.Een model als de Rose Maiden is geen eenvoudig breiwerk.  Het eist al je aandacht op, maar het resultaat is zo bevallig dat het ruimschoots de inspanning loont.samedi 21 janvier 2017

DIMITRI & VICTOR


DIMITRI
VICTOR
Si ces deux noms de garçons pourraient évoquer quelque robustesse masculine, dans ce contexte ils ne représentent que douceur et finesse féminine.
Ces deux châles ont comme points communs que leur modèle a été conçu par Steve Rousseau et que je les ai tricotés tous les deux en pur mérinos.  C'est donc seulement une autre épaisseur de laine qui aboutit à des résultats complètement différents.

Should these two boy's names evoke some masculine roughness, in this context they only stand for softness and feminine subtlety.
Both shawls have in common that their model was designed by Steve Rousseau and that I knitted both of them with pure merino yarn.  So, it is only another thickness of wool which produces completely different results.

Mochten deze twee jongensnamen wat mannelijke stoerheid uitstralen, in deze context staan ze voor zachtheid en vrouwelijk raffinement.
Beide sjaals hebben met elkaar gemeen dat het model werd ontworpen door Steve Rousseau en dat ik ze alle twee met zuiver merinosgaren heb gebreid.  Alleen het verschil in dikte van de gebruikte wol leidt tot een volstrekt ongelijk resultaat.


DIMITRI


Comme déjà mentionné dans l'introduction, ce modèle est une création de Steve Rousseau, un designer canadien de magnifiques châles aux dessins géométriques.  Le patron de tricot est en vente sur Ravelry sous le nom de "Dimitri Rectangular Shawl".As already mentioned in the introduction this shawl has been created by Steve Rousseau, a Canadian designer of beautiful shawls with geometrical patterns.  The knitting diagram is for sale on Ravelry under the name of "Dimitri Rectangular Shawl".Zoals in de inleiding al vermeld is deze sjaal een creatie van Steve Rousseau, een Canadese ontwerper van prachtige sjaals met geometrische tekeningen.  Het breipatroon wordt op Ravelry te koop aangeboden onder de naam "Dimitri Rectangular Shawl".J'ai tricoté mon châle Dimitri avec 1 fil de laine italienne : Filatura di Crosa Golden Line Nirvana, couleur Pink, en utilisant 69 g des 75 g (= 3 pelotes) prévus.  Dimensions du châle : 150 x 50 cm.I knitted my Dimitri shawl with 1 thread of Italian wool : Filatura di Crosa Golden Line Nirvana, colour Pink.  I used 69 gr of the 75 gr bought (= 3 skeins).  Dimensions : 150 x 50 cm.Dimitri is gebreid met 1 draad Italiaanse wol : Filatura di Crosa Golden Line Nirvana, kleur Pink.  Van de 75 gr (= 3 strengen) heb ik 69 gr verwerkt.  Afmetingen van de sjaal : 150 x 50 cm.C'est en utilisant cette laine extrêmement fine, tricotée en plus avec des aiguilles 2.75 (US 2), que l'on obtient un tricot si doux et délicat.  Dimitri est un petit nuage rose et duveteux.  Le patron assez simple était mon compagnon de voyage parfait.It is by using this extremely fine wool, moreover knitted with 2.75 needles (US 2), that I obtained such a soft and delicate result.  Dimitri is a downy pink cloud.  The rather simple pattern was my perfect on-the-go-project.Deze uiterst dunne wol, bovendien gebreid met fijne pennen (2.75 mm = US 2), levert zacht en teer breiwerk.  Dimitri is een donzig roze wolkje.  Het patroon is vrij eenvoudig en was voor mij een perfecte reisgenoot.


VICTOR


Ce châle aussi -ou dois-je l'appeler une étole- a été créé par Steve Rousseau.  Le patron de tricot est en vente sur Ravelry sous le nom de "Victor Rectangular Shawl".This shawl as well -or should I call it a stole- is a Steve Rousseau's design and the pattern is for sale on Ravelry under the name of "Victor Rectangular Shawl".Ook deze sjaal -eigenlijk meer een stola- is van de hand van Steve Rousseau en het patroon staat als "Victor Rectangular Shawl" te koop op Ravelry.Je l'ai tricoté en 100% Vill 2/28 1400 m/100 g, couleur Natural, en prenant 2 fils ensemble, de sorte que la longueur de la laine a été réduite à 700 m/100 g.  Laine achetée chez Liina Rees en Estonie, sur le site Etsy.  Aiguilles : 3 mm (US 2.5).
Le châle pèse 163 g et mesure 165 x 60 cm après le blocage.I knitted it with 100% Vill 2/28 1400 m/100 gr, colour Natural, taking 2 threads together, so that the length of the wool was reduced to 700 m/100 gr.  Wool purchased on the Etsy website at Liina Rees's in Estonia.  Used needles : 3 mm (US 2.5).
The shawl weighs 163 gr and is 165 x 60 cm after blocking.Victor is gebreid met 100% Vill 2/28 1400 m/100 gr, kleur Natural, waarvan ik 2 draden heb samengenomen, zodat de lengte van de wol werd gereduceerd tot 700 m/100 gr.  Wol gekocht bij Liina Rees in Estonië, via de website Etsy.  Gebruikte breipennen : 3 mm (US 2.5).
De sjaal weegt 163 gr en meet, na het blokken 165 x 60 cm.Mon châle Victor est particulièrement chaud et confortable à porter, tant en été qu'en hiver.  Prenant la forme d'une étole, il semble peut-être un peu plus rigide que mon Dimitri qui, lui, est un véritable châle féminin par le choix de la laine.My shawl Victor is particularly warm and comfortable to wear, both in summer and in winter.  Taking the shape of a stole it may seem somewhat stiffer than my Dimitri, which is a true feminine shawl owing to the wool choice.Mijn sjaal Victor is uitzonderlijk warm en comfortabel om te dragen, zowel 's zomers als in de winter.  Eigenlijk lijkt hij meer op een stola en heeft misschien een wat strenger uiterlijk dan mijn Dimitri, die er echt als een grote sjaal en, door de keuze van de wol, wat vrouwelijker uitziet.

_______________________________________Les modèles de Steve Rousseau sont d'un style stricte et moderne.  S'ils n'ont pas l'air compliqué à faire -c'est en effet du tricot paisible, répétitif et relaxant- le niveau de difficulté de la majorité des patrons est assez élevé pour capter l'attention tout au long de l'ouvrage, si bien que le tricot ne devient jamais monotone ou ennuyeux.  De surcroît, en récompense on obtient un résultat superbe.  Bref, du tricot addictif et stimulant !  Me voilà déjà avec le châle Lucas sur les aiguilles.
Les diagrammes de Steve Rousseau sont toujours très soignés et clairs.  Le site Internet et le service clients sont impeccables.  Les modèles sont disponibles en français et en anglais sur le site du créateur ainsi que sur Ravelry.  Des modèles de crochet y sont également en vente.
Voici le lien vers le site de Steve Rousseau : http://steverousseaudesigns.com/fr/tricot/Steve Rousseau's models show a strict and modern design.  They may look easy to do -it is indeed quiet, repetitive and relax knitting- but the level of difficulty of most patterns is just high enough to keep your attention active throughout the whole work, so it never becomes monotonous or boring.  And as reward there is a beautiful result at the end.  In a word, addictive and stimulating knitting !  For proof, I already have the Lucas shawl on the needles.
All Steve Rousseau's diagrams are well-made and clear.  The website is neat and the service customer-friendly.  Models are available in French and English on the designer's website and on Ravelry.  There are crochet patterns as well.
Have a look at Steve Rousseau's website : http://steverousseaudesigns.com/knitting/De modellen van Steve Rousseau bezitten een strakke en moderne vormgeving.  Ze kunnen er dan wel vrij eenvoudig uitzien -en het is ook rustig, repetitief en relax breien- maar toch ligt de moeilijkheidsgraad van de meeste patronen net hoog genoeg om je aandacht gedurende het hele breiwerk gaande te houden, zodat het nooit eentonig of vervelend wordt.  Met bovendien een prachtig resultaat als beloning.  Kortom, verslavend en stimulerend breiwerk !  Trouwens, ik heb intussen de Lucas sjaal al op de breipennen staan.
De schema's van Steve Rousseau zijn verzorgd en goed leesbaar.  De website is onberispelijk en de service klantvriendelijk.  De modellen zijn verkrijgbaar in het Frans en het Engels op de website van de ontwerper en op Ravelry.  Er zijn eveneens haakwerkmodellen (crochet) beschikbaar.
Hierbij de link naar de website van Steve Rousseau : http://steverousseaudesigns.com/fr/tricot/Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...