vendredi 7 février 2014

BART & FRANCIS 2014
Pas de routes enneigées et glissantes cette année pour se rendre chez Bart et Francis, mais une journée pluvieuse, sombre et froide.  Je me trouvais en Belgique, sans aucun doute.
Quel contraste que faisaient la chaleur et l'ambiance familiale dans la maison de Bart et Francis !  En entrant, des odeurs reconnaissables : fibre textile, laine, fils et l'arôme de café frais.  Du coup, on se sent chez soi.
Les journées portes ouvertes chez Bart et Francis représentent chaque année un événement attendu avec impatience par toutes les brodeuses, tricoteuses, dentellières et couturières qui les connaissent.  La maison de plusieurs étages est bondée de stocks de fils, de laines et de soies extraordinaires, en toutes les couleurs, épaisseurs, formes et textures.  A en mettre plein les yeux !  Au point qu'on ne sait où commencer.  Une nouveauté en 2014 : de superbes écheveaux de soie à tricoter.  Irrésistible !  Je devinais mon budget frissonner sous la menace de toute cette beauté...
No hazardous snowy roads this year to reach Bart and Francis, but a drizzly, chilly and gloomy day : this must be Belgium.
A sharp contrast with the warm and cosy atmosphere in Bart and Francis' house.  While entering I sniffed thread, wool and fresh coffee.  It made me feel right at home.
The open house at Bart and Francis' is an event all embroiderers, knitters, lacemakers and needlewomen who know it eagerly look forward to every year.  The house of different floors brims with stocks of specialities in thread, yarn, wool and silk, in all sizes, textures, shapes and colours.  A feast for the eyes and you don't know where to start.  A novelty in 2014 : beautiful strands of silk for knitting.  Irresistible !  I felt my budget shudder at the sight of all those beauties...


Francis


Geen gevaarlijk besneeuwde wegen dit jaar om tot bij Bart en Francis te geraken, maar een natte, kille, druilerige, sombere dag.  Kortom : this must be Belgium.
Daartegenover stonden de warme gezelligheid en de familiale sfeer in het huis van Bart en Francis in schril contrast.  Bij het binnentreden sloegen herkenbare geuren me tegemoet : garen, wol en verse koffie.  Je voelt je er meteen thuis.
Voor borduursters, kantwerksters, breisters en naaisters vertegenwoordigen de opendeurdagen bij Bart en Francis telkens weer een evenement om naar uit te kijken.  Het huis van verschillende verdiepingen barst uit zijn voegen van de voorraad specialiteiten in draad, garen, wol en zijde, in alle maten, structuren, vormen en kleuren.  Een feest voor het oog en je weet niet waar te beginnen.  Een nieuwigheid in 2014 : prachtige strengen zijde om te breien.  Onweerstaanbaar !  Mijn budget huiverde bij het zien van al dat moois...Respectant la tradition, Bart et Francis avaient prévu une exposition originale lors de leurs journées portes ouvertes.  Cette année ils avaient mis pleins feux sur Maria Lehner-Muller.  Cette dame sympathique d'origine suisse dispose d'un talent prononcé pour la dentelle aux fuseaux tridimensionnelle, qui lui a fait accorder déjà plusieurs distinctions internationales, bien méritées d'ailleurs.  Son mobile de plumes en dentelle aux fuseaux faisait l'accroche de l'exposition.  Dommage que l'effet féérique de cette merveille ne sort pas suffisamment de mes photos.


Maria Lehner-Muller


Faithful to tradition, Bart and Francis had arranged a striking exhibition during their open house.  This year they spotlighted Maria Lehner-Muller.  This friendly Swiss lady has an exceptional talent for three-dimensional bobbin lace, that deservedly made her gain several international awards already.  Her mobile made of bobbin lace feathers was the eye-catcher of the exhibition.  Unfortunately, the fairylike effect of this piece of art doesn't really show in my pictures.
Traditiegetrouw hadden Bart en Francis tijdens hun opendeurdagen een markante tentoonstelling voorzien.  Dit jaar stond Maria Lehner-Muller in de schijnwerpers.  Deze vriendelijke dame uit Zwitserland, een genie in driedimensionaal kloskantwerk, heeft terecht al verscheidene internationale prijzen behaald.  Het feeërieke effect van haar mobile van gekantkloste pluimpjes, de blikvanger van de expo, was helaas niet in een foto te vatten.
C'était une occasion par excellence et un réel plaisir de rencontrer quelques lectrices de mon blog en personne.  Lors d'une pause-café nous avons examiné, comparé et commenté les achats des unes et des autres, avec de grands éclats de voix, comme cela convient à de véritables brodeuses, tricoteuses et dentellières.  Nous avions toutes une chose en commun : le compteur de budget clignotant en alerte rouge.  Rendez-vous l'année prochaine chez Bart et Francis.
I was also an excellent opportunity and a real pleasure for me to meet some readers of my blog in real life.  While enjoying the coffee and biscuits we inspected, compared and vividly commented each other's purchases, like true embroiderers, knitters and lacemakers do.  We all had one thing in common : the budget meter gave red alert.  See you next year at Bart and Francis.
Het was ook een uitstekende gelegenheid en een waar genoegen om er enkele lezeressen van mijn blog in levende lijve te ontmoeten.  Bij de koffie en de koekjes hebben we op geanimeerde wijze elkaars aankopen gekeurd, vergeleken en becommentarieerd, zoals het echte borduursters, breisters en kantwerksters betaamt.  Eén ding hadden we allen gemeen : de budgetmeter stond op donkerrood.  Afspraak volgend jaar bij Bart en Francis.

Pour vous faire participer à l'ambiance de chez Bart et Francis, j'ai rassemblé mes photos en diaporama, que vous pouvez déclencher ci-dessous en cliquant sur la flèche.

To let you share in the atmosphere at Bart and Francis' I have collected my photos in a slide presentation, which you can start below by clicking the arrow.

Om u te laten delen in de sfeer van bij Bart en Francis heb ik mijn foto's verzameld in een diapresentatie, die u hieronder kunt bekijken door te klikken op het pijltje.

J'ai profité de mon séjour en Belgique pour visiter Maxim's Hobby, un magasin que j'avais découvert l'an dernier : un paradis pour les brodeuses, tricoteuses, couturières et tout amateur de loisirs créatifs en général.  On y trouve tout ce qu'on peut imaginer.
I took advantage of my stay in Belgium to visit Maxim's Hobby, a store I discovered last year : a paradise for embroiderers, knitters, needlewomen and craft lovers in general.  You name it, they have it.


Van de gelegenheid heb ik gebruik gemaakt om weer een bezoek te brengen aan Maxim's Hobby, een winkel die ik vorig jaar al had ontdekt : een paradijs voor breisters, borduursters, naaisters en creatievelingen in het algemeen.  Je kan het zo gek niet bedenken of het is er te vinden.
Qui dit la Belgique, pense au chocolat.  Je ne quitte jamais ce pays sans m'être approvisionnée chez Fynell, un magasin de friandises.  J'ai trouvé le magasin totalement rénové depuis l'année dernière, et aussi irrésistible que celui de Bart et Francis.

And who says Belgium, thinks of chocolate.  Difficult to leave this country without passing by Fynell, to buy loads of that delicacy.  I found the totally renewed store just as irresistible as at Bart and Francis'.

Wie België zegt, denkt aan chocolade.  Ik kan dit land niet verlaten zonder even langs te lopen bij Fynell, om een voorraad lekkernijen in te slaan.  De zaak was helemaal vernieuwd sinds vorig jaar en het was er al even onweerstaanbaar als bij Bart en Francis.

1 commentaire:

Pour vous aider à publier votre commentaire, voici les démarches à suivre :
1) Ecrivez votre texte dans le formulaire de saisie ci-dessus.
2) Saisissez votre nom, initales ou pseudonyme en bas de votre texte.
3) Puis choisissez un profil en cliquant sur "Anonyme" ou sur votre compte dans la liste déroulante "Commentaire".
4) Cliquez sur "Aperçu" pour vérifier votre message
5) Enfin, si cela vous convient, cliquez sur "Publier".

Voilà : c'est fait.
Et un gros MERCI !

Yolande

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...